Privacyverklaring

Privacyverklaring

Aabévé Vertaalbureau is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.aabeve.be/contact/

Functionaris gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming van Aabévé Vertaalbureau is te bereiken via mail.

Persoonsgegevens, die wij verwerken

Aabévé Vertaalbureau verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze vertaaldiensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit gebeurt als u ons als particulier verzoekt om persoonlijke documenten te laten vertalen.

Voorbeelden hiervan zijn geboortebewijs, paspoort, rijbewijs, huwelijksakte, scheidingsakte, testament, verklaring omtrent gedrag, etc. Ook in zakelijke documenten kunnen persoonsgegevens voorkomen, die wij moeten vertalen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij vertalen c.q. overnemen als ze in uw documenten voorkomen:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Met nadruk wijzen wij erop, dat geslacht, geboortedatum en geboorteplaats niet worden vastgelegd in onze administratie, maar dat de door u aangeleverde bronteksten en de vertaling wel in ons archief worden opgeslagen op grond van wettelijke voorschriften.

In zakelijke documenten zullen deze gegevens over het algemeen minder voorkomen, maar ook dan is de behandeling ervan hetzelfde.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Aabévé Vertaalbureau verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u als deze voorkomen in de documenten, die u ons ter vertaling aanbiedt.

 • gezondheid (vertaling van bijv. een onderzoekrapport van een arts)
 • strafrechtelijk verleden (vertaling van bijv. een proces-verbaal)
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar (vertaling van bijv. geboortebewijs, ID-kaart, paspoort, etc.)
 • burgerservicenummer (BSN)
 • biometrische gegevens (zoals foto’s op paspoorten en ID-bewijzen, etc.

Bewaartermijnen

Aabévé Vertaalbureau bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

 • Aanvragen voor een offerte, die niet zijn omgezet in een opdracht: maximaal 10 weken
 • Documenten (zowel brontekst, als vertaling), die wel zijn omgezet in een opdracht: 7 jaar
 • Administratie: 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Aabévé Vertaalbureau deelt uw persoonsgegevens met onze vertalers, omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de vertaalopdracht. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Aabévé Vertaalbureau blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Website

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Maar zoals vrijwel alle websites, maakt ook onze website gebruik van cookies.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via e-mail, dan onderzoeken wij dit en zullen wij, als dit inderdaad het geval is, deze informatie verwijderen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Aabévé Vertaalbureau gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aabévé Vertaalbureau en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens aan ons mailen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken, op uw verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens

Aabévé Vertaalbureau neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via e-mail.