Disclaimer

Disclaimer

Het gebruiken van deze website van Aabévé Vertaalbureau betekent dat de gebruiker de onderstaande voorwaarden begrijpt, ermee instemt en eraan gebonden is.

Aabévé Vertaalbureau besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid van deze website. De inhoud wordt zo vaak mogelijk geactualiseerd. Ondanks onze zorg en aandacht is het mogelijk, dat de inhoud niet volledig is of onjuistheden bevat.

Aabévé Vertaalbureau wijst op voorhand elke vorm van aansprakelijkheid voor onvolkomenheden of onjuistheden af.

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de informatie op de website te wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

Tarieven

Op de website vermelde tarieven en prijzen zijn onder voorbehoud van type- of programmeerfouten. Voor dergelijke fouten kan Aabévé Vertaalbureau geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites zijn alleen bestemd voor aanvullende informatie van de gebruiker. Aabévé Vertaalbureau aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Schadelijke componenten bij derden

Aabévé Vertaalbureau kan niet garanderen dat informatie of software, dan wel verwijzingen of hyperlinks op andere websites, die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot deze website berusten bij Aabévé Vertaalbureau.

Het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van deze website is niet toegestaan, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aabévé Vertaalbureau.